Privacy Policy

PRIVACYVERKLARING

Wijnavontuur (Christiaens Philippe) gaat met de grootste zorg om met persoonlijke gegevens. Persoonlijke gegevens worden vertrouwelijk behandeld door Wijnavontuur (Christiaens Philippe) en slechts gebruikt voor de doeleinden waarvoor de gegevens verstrekt zijn door de persoon in kwestie.  Gegevens kunnen worden opgeslagen in één of meerdere databanken.  Persoonlijke gegevens worden niet aan derden verstrekt zonder de toestemming van de betrokkene. De betrokkene heeft recht op inzage van zijn persoonsgegevens.  Hieronder worden een aantal topics meer in detail besproken.

Webwinkelsoftware

Webshop en Webhosting

Onze webwinkel is ontwikkeld met de software van WordPress en gehost door Combell.  Persoonsgegevens die u ten behoeve van onze dienstverlening aan ons beschikbaar stelt, worden met deze partij gedeeld. WordPress en Combell hebben toegang tot uw gegevens om ons (technische) ondersteuning te bieden, zij zullen uw gegevens nooit gebruiken voor een ander doel.  Dit is op basis van de overeenkomst die wij met hen hebben gesloten verplicht om passende beveiligingsmaatregelen te nemen. Deze beveiligingsmaatregelen bestaan uit de toepassing van SSL-encryptie en een sterk wachtwoordbeleid.

WordPress en Combell maken gebruik van cookies om technische informatie te verzamelen met betrekking tot uw gebruik van de software.  Er worden geen persoonsgegevens verzameld en/of opgeslagen. WordPress en COmbell behouden zich het recht voor omverzamelde gegevens binnen het eigen concern te delen om de dienstverlening verder te verbeteren.

Wij nemen webhosting- en e-maildiensten af van Combell. Combell verwerkt persoonsgegevens namens ons en gebruikt uw gegevens niet voor eigen doeleinden. Wel kan deze partij metagegevens verzamelen over het gebruik van de diensten. Dit zijn geen persoonsgegevens.  Combell heeft passende technische en organisatorische
maatregelen genomen om verlies en ongeoorloofd gebruik van uw persoonsgegevens te voorkomen.  Combell is op grond van de overeenkomst tot geheimhouding verplicht.

E-mail en mailinglijsten

Mailchimp

Wij versturen onze e-mail nieuwsbrieven met Mailchimp. Mailchimp zal uw naam en e-mailadres nooit voor eigendoeleinden gebruiken. Onderaan elke e-mail die geautomatiseerd via Mailchimp is verzonden zie je de link die u toelaat om u uit te schrijven. U ontvangt onze nieuwsbrief dan niet meer.  Uw persoonsgegevens worden door Mailchimp beveiligd opgeslagen. Mailchimp maakt gebruik van cookies en andere internettechnologieën die inzichtelijk maken ofe-mails worden geopend en gelezen. Mailchimp behoudt zich het recht voor om jouw gegevens te gebruiken voor hetverder verbeteren van de dienstverlening en in het kader daarvan informatie met derden te delen.

Verzenden en logistiek

BPost 

Als u een bestelling bij ons plaatst is het onze taak om uw pakket bij u te laten bezorgen.  Wij werken met Bpost samen indien u gebruik wenst te maken van een afhaalpunt.  Wij werken ook met Bpost indien u levering aan huis wenst.  Het is daarvoor noodzakelijk dat wij uw naam, adres en woonplaatsgegevens met Bpost te delen.  Bpost gebruikt deze gegevens alleen ten behoeve van het uitvoeren van de overeenkomst.

Doel van de gegevensverwerking

Algemeen doel van de verwerking

Wij gebruiken uw gegevens uitsluitend ten behoeve van onze dienstverlening. Dat wil zeggen dat het doel van deverwerking altijd direct verband houdt met de opdracht die u verstrekt.  Wij gebruiken uw gegevens niet voor(gerichte) marketing, behoudens het u toesturen van onze (maandelijkse) nieuwsbrief.  Als u gegevens met ons deelt en wij gebruiken deze gegevens om – anders dan op uw verzoek -op een later moment contact met u op te nemen, vragen wij u hiervoor expliciet toestemming.  Uw gegevens worden niet met derden gedeeld, anders dan om aan boekhoudkundige en overige administratieve verplichtingen te voldoen.  Deze derden zijn allemaal tot geheimhouding gehouden op grond van de overeenkomst tussen hen en ons of een eed of wettelijke verplichting.

Automatisch verzamelde gegevens

Gegevens die automatisch worden verzameld door onze website worden verwerkt met het doel onze dienstverlening verder te verbeteren. Deze gegevens (bijvoorbeeld uw IP-adres, webbrowser en besturingssysteem) zijn geen persoonsgegevens.

Uw rechten

Uiteraard blijft u de baas over uw gegevens.  Wilt u inzage krijgen in uw persoonsgegevens?  Of wil u uw gegevens wijzigen, verwijderen, gebruik beperken?  Geen probleem. U kunt dit zelf doen in uw Wijnavontuur-account.  Of u laat het ons weten per post of e-mail.  Op die manier kan u ook bezwaar maken tegen het gebruik van uw gegevens voor marketingdoeleinden.

Cookies

Wij willen de bezoekers van onze website graag informeren over het gebruik van cookies. Cookies zijn kleine tekstbestanden die op de harde schijf van de computer van websitebezoekers gezet worden. Ze bevatten informatie zoals de taalvoorkeur van de surfer, zodat hij die informatie niet opnieuw moet ingeven bij een volgend bezoek aan dezelfde website.  Sommige cookies zorgen ervoor dat een website grafisch netjes verschijnt, andere dat een websiteapplicatie correct werkt. Andere cookies worden gebruikt voor het verzamelen van statistieken van onze bezoekers, om daarmee onze website te verbeteren naar de toekomst.

Als u cookies wenst te blokkeren, kunt u dat doen via de instellingen van uw browser. Raadpleeg hiervoor de help-functie van uw browser. Houd er, wanneer u cookies uitschakelt, wel rekening mee dat bepaalde grafische elementen misschien niet mooi zullen verschijnen of dat u bepaalde applicaties niet zal kunnen gebruiken.
Door deze website verder te gebruiken zonder in zijn browserinstellingen cookies te blokkeren, gaat u als bezoeker van deze website ermee akkoord dat er cookies gebruikt worden.

U kunt op elk moment de reeds geïnstalleerde cookies verwijderen van uw computer of mobiel apparaat.

Wijzigingen in het privacybeleid

Wij behouden te allen tijde het recht ons privacybeleid te wijzigen. Op deze pagina vindt u echter altijd de meest recente versie. Als het nieuwe privacybeleid gevolgen heeft voor de wijze waarop wij reeds verzamelde gegevens metbetrekking tot u verwerken, dan brengen wij u daarvan per e-mail op de hoogte.

Contactgegevens

Wijnavontuur
Philippe Christiaens
Opgeëistenstraat 15A
9470 Denderleeuw
België
Mobiel: +32 (0)498 40 80 80
E-mail: info@wijnavontuur.be
BTW: BE0734.372.251