Privacy

Wat gebeurt er met uw persoonlijke gegevens ?

WijnAvontuur garandeert dat uw persoonlijke gegevens met de grootste zorg en vertrouwelijkheid zullen worden behandeld. Door een persoonlijke account te openen geeft u ons de toelating om bepaalde gegevens bij te houden. Deze gegevens worden bewaard en beheerd door WijnAvontuur, Opgeëistenstraat 15A,9470 Denderleeuw. WijnAvontuur waarborgt u dat de gegevens die u verstrekt volledig in overeenstemming met de GDPR richtlijnen op de bescherming van de persoonlijke levenssfeer zullen worden verwerkt. Overeenkomstig deze regelgeving beschikt u over het recht de gegevens die op u betrekking hebben, in te kijken of te wijzigen. Het volstaat ons een e-mail te sturen of in te loggen in onze community. 

De gegevens die wij u vragen wanneer u lid wordt van onze community of bij ons een bestelling plaatst, hebben wij nodig om u een optimale dienstverlening te kunnen bieden. Deze gegevens laten ons toe uw bestellingen snel en correct te verwerken. De gegevens zullen tevens gebruikt worden om u een geïndividualiseerde winkelervaring te bieden en beter op uw wensen en voorkeuren in te spelen. 

De gebruiker kan zich, kosteloos en op verzoek, steeds verzetten tegen het gebruik van zijn gegevens voor direct marketing. Daartoe kan hij zich richten tot WijnAvontuur. Uw persoonlijke gegevens worden enkel ter beschikking gesteld van andere ondernemingen waar WijnAvontuur mee contracteert teneinde de dienstverlening aan onze klanten operationeel te kunnen verzorgen (de koerierdienst die eventueel uw bestelling komt leveren heeft bijvoorbeeld uw adres nodig). Uw persoonlijke gegevens worden niet meegedeeld aan, gedeeld met, verkocht of afgestaan aan derden die niet betrokken zijn bij deze dienstverlening. 

WijnAvontuur kan anonieme of geaggregeerde gegevens verzamelen van niet-persoonlijke aard, zoals browser type of IP-adres, het besturingsprogramma dat u gebruikt of de domeinnaam van de website langs waar u naar de Wijnavontuur website gekomen bent, of waarlangs u die verlaat. Dit maakt het ons mogelijk onze website permanent te optimaliseren voor de gebruikers.

Via deze “Privacyverklaring GDPR-Wetgeving” informeren wij u over het gebruik van dezegegevens.

Verantwoordelijke onderneming:

Wijnavontuur
Adres: Opgeëistenstraat 15A 
– 9470 Denderleeuw– België Tel.: 0498 40 80 80
E-mail: 
info@wijnavontuur.be

Waarvoor worden uw gegevens gebruikt?

Gegevens worden gebruikt voor activiteiten inzake nieuwsbrieven en klantenbeheer(incl. leveringen).

page1image2912256page1image3766736page1image2909120

Privacyverklaring GDPR-Wetgeving

page1image2912032page1image3793984page1image3794608page1image3794816page1image3796480

Bewaring van uw gegevens?

Wordt gedaan op de beveiligde servers van onze website-beheerder en mailing-bedrijf.

Hoe beroep doen op uw rechten omtrent deze persoonsgegevens?

U kan ten alle tijden contact opnemen met Wijnavontuur, en dit door uzelf aan te bieden in persoon, telefonisch, per brief of per mail indien u inzage, wijziging of verwijdering wenst in het gebruik van uw gegevens.

Indien u van mening bent dat uw gegevens niet naar behoren worden gebruikt of dat wij uw gegevens dienen te verwijderen, kan u:

  • -  steeds die wens kenbaar maken door zelf uit te schrijven op onze nieuwsbrief

  • -  na aanloggen op onze website uw persoons- en adresgegevens wijzigen of verwijderen

    Uw gegevens tov Derden

    Uw datagegevens worden enkel gebruikt voor het kwaliteitsvol leveren van de bestelde goederen die in sommige gevallen door derde partij wordt uitgevoerd.  Deze derde partij is op zijn beurt gebonden aan de privacy-richtlijnen.

page2image1673120page2image1675408page2image1683936